LIHAM MULA SA PANDAYAN Sulat ng isang kapwa panday ng Pandayan Bookshop

GE Jeanie S. Leron, Pangkat 3

Napakaswerte ko po pala dahil ako ay napabilang sa kompanyang aking kinabibilangan ngayon ang Pandayan Bookshop dahil punong puno ng pagmamahal, may puso at may malasakit sa bawat Kapwa Panday.

Simula sa umpisa maraming ARAL at GABAY na natutunan kaya naman ngayon pandemya ay patuloy kaming MATATAG at LUMALABAN na hinaharap ang araw araw na buhay.

Nakakatakot man ang Covid pero dahil ramdam namin na hindi ka papabayaan, at laging may mga paalala upang maging ligtas sa covid, kaya naman patuloy na hinaharap ang buhay sa Pandayan.

Mananatili akong maglilingkod sa Pandayan at Kapwa Panday. Lahat ng aking natutunan sa Kultura ng Tagumpay na nakatulong sa aking buhay at trabaho ay aking idadaloy hanggang sa huli ng aking paglilingkod.