LIHAM MULA SA PANDAYAN Sulat ng isang kapwa panday ng Pandayan Bookshop

Katherine Martin, Talavera

       Mabuhay po.

       Binago ng pandemyang ito ang buhay ng mga tao at isa nga ang ating trabaho sa lubos na naapektuhan. Nakansela ang mga paglalakbay, naging limitado ang mga bagay bagay.

       Ngunit napatunayan rin ng pandemyang ito kung gaano tayo kabilis umangkop at sumabay sa mga pagbabago. May nabasa akong quote sa Facebook at ang sabi ay “a pandemic can cancel your plans but it cannot cancel your purpose”.

       Unang pumasok sa aking isip ang Pandayan. Dahil hindi naging hadlang ang krisis na nangyayari upang ipagpatuloy natin ang ating misyon na maging Kabalikat ng Pamayanan.

       Pinatunayan ng Pandayan na ang pagtulong ay walang pinipiling oras, sa hirap man o sa ginhawa.

       Ang totoo nyan ay hindi lamang ako sa pandemya may natutunan kundi pati na rin sa Pandayan. Itinuro sa akin ng Pandayan hindi lamang ang tapat na paglilingkod at pagtitinda, hindi lamang ang pagtulong sa kapwa kundi maging isa ring mabuting halimbawa para sa pamayanan.

       Ang bawat isa ay may kani-kaniyang pinagdadaanan sa buhay kaya piliin natin ang pagiging makatao sa anumang oras. Gumawa tayo ng mabuti at maging huwaran sapagkat ito ay isang hakbang upang makabuo tayo ng nagkakaisang lipunan.