LIHAM MULA SA PANDAYAN Sulat ng isang Kapwa Panday ng Pandayan Bookshop

Akda ni Margie Lorraine T. Mara – Balagtas

       SALAMAT. Salitang paulit ulit kong pinagmamalaki sa pamilya at mga kaibigan ko. Kami ng asawa ko ay labis ang pasasalamat dahil bahagi kami ng Pamilya ng Pandayan.

       Nung panahon ng lockdown kung walang Pandayan di namin alam kung saan kami pupulutin dahil maraming tao ang naapektuhan ng pandemya.

       Maraming tao ang nawalan ng trabaho at isa kami don pero magkagayon man ay hindi kami o tayo pinabayaan ni Pandayan.

       Kaya labis rin ang pagtulong namin noon sa paggawa at pamimigay ng Faceshield dahil para sa amin sa ganitong paraan lamang namin maibabalik lahat ng naitulong sa amin ni Pandayan na magpahanggang ngayon ay walang sawa sa paalala at pagtulong sa mga Kapwa Panday maging sa ibang kapwa tao.

       Proud Panday dalawang salita na habang buhay ay hinding hindi ko makakalimutan.

158 thoughts on “Halaga ng Pag-iimpok”
  1. tamoxifen class It is foreseeable that the subsequent war will be male enhancement pills kuwait stalemate, but in the end, whether Da Qi can keep it, but generic pills for ed Liang Zhao s throne of the emperor, it is estimated that he will not be able to keep it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.